جستجو

قیمت جوانسازی پوست | تزریق ژل و بوتاکس، مزوتراپی، میکرونیدلینگ، پلاسما

قیمت بوتاکس

نواحی

قیمت (تومان)

لیفت ابروها

۱۵۰,۰۰۰

اطراف چشم ها

۱۵۰,۰۰۰

خط اخم بین دو ابرو

۲۵۰,۰۰۰

پکیج های بوتاکس :

اطراف چشم ها + لیفت ابروها

۲۵۰,۰۰۰

کل پیشانی + خط اخم بین دو ابرو+بینی + اطراف چشمها

۴۲۰,۰۰۰

کل پیشانی + خط اخم بین دو ابرو

۳۹۰,۰۰۰

درمان تعرق زیر بغلها

۷۰۰,۰۰۰

درمان تعرق کف دو دست

۷۰۰,۰۰۰

 

قیمت مزوتراپی

نواحی

قیمت (تومان)

جوانسازی خط لبخند

۲۵۰,۰۰۰

جوانسازی خط اندوه

۲۰۰,۰۰۰

جوانسازی اطراف لب

۲۵۰,۰۰۰

رفع ریزش موی سر (جلوی مو)

۲۵۰,۰۰۰

رفع ریزش موی سر (کل سر)

+۴۵۰۰۰۰

رفع اسکار بنا به تشخیص پزشک (قیمت پایه)

+۱۵۰۰۰۰

لاغری غبغب بنا به میزان و حجم

+۲۵۰۰۰۰

لاغری موضعی (شکم – بازو – ران پا-پشت ساق)بنا به نظر پزشک بر پایه غبغب

+۲۵۰۰۰۰

هر دو دست تا مچ

۴۵۰,۰۰۰

پکیج های مزوتراپی :

صورت کامل

۴۵۰,۰۰۰

خط لبخند +خط اندوه

۳۰۰,۰۰۰

خط لبخند +دور چشم

۳۵۰,۰۰۰

 

قیمت میکرونیدلینگ

نواحی

قیمت (تومان)

گونه ها

۲۲۵,۰۰۰

پیشانی کامل

۱۸۰,۰۰۰

اطراف چشم

۱۸۰,۰۰۰

خط اخم

۱۳۵,۰۰۰

خط لبخند

۱۶۲,۰۰۰

چانه

۱۶۲,۰۰۰

روی بینی

۱۶۲,۰۰۰

اطراف لب

۱۶۲,۰۰۰

رفع اسکار،جای بخیه و زخم و لک بر اساس مساحت از :

+۱۵۰,۰۰۰

رفع استرچ مارک ناشی از بارداری، رشد،کاهش وزن بر اساس مساحت از :

۲۰۰,۰۰۰

هر دو دست تا مچ

۳۲۰,۰۰۰

کل سر

۲۵۰,۰۰۰

پکیج های میکرونیدلینگ :

صورت کامل

۳۱۵,۰۰۰

پیشانی + گونه ها

۲۸۸,۰۰۰

پیشانی + خط لبخند

۲۶۱,۰۰۰

گونها + اطراف لب

۲۷۹,۰۰۰

 

قیمت مزونیدلینگ

نواحی

قیمت (تومان)

گونه ها

۳۷۵,۰۰۰

پیشانی کامل

۳۳۰,۰۰۰

اطراف چشم

۳۳۰,۰۰۰

خط اخم

۲۸۵,۰۰۰

خط لبخند

۳۱۲,۰۰۰

چانه

۳۱۲,۰۰۰

روی بینی

۳۱۲,۰۰۰

اطراف لب

۳۱۲,۰۰۰

رفع اسکار،جای بخیه و زخم بر اساس مساحت از :

۳۰۰,۰۰۰

رفع استرچ مارک ناشی از بارداری، رشد،کاهش وزن بر اساس مساحت از :

۳۵۰,۰۰۰

هر دو دست تا مچ

۴۷۰,۰۰۰

کل سر

۴۰۰,۰۰۰

پکیج های مزونیدلینگ:

صورت کامل

۴۶۵,۰۰۰

پیشانی + گونه ها

۴۳۸,۰۰۰

پیشانی + خط لبخند

۴۱۱,۰۰۰

گونها + اطراف لب

۴۲۹,۰۰۰

 

قیمت پوریسما اسپات

نواحی

قیمت (تومان)

لیفت پلک های بالا

+۴۹۰۰۰۰

لیفت بینی

+۴۹۰۰۰۰

ترمیم پلک های پایین

+۳۹۰۰۰۰

خطوط پنجه کلاغی کنار چشم

+۳۴۷۰۰۰

رفع خطوط لب بالا

+۲۹۷۰۰۰

رفع خط خنده

+۳۳۰۰۰۰

رفع خطوط پیشانی

+۳۹۰۰۰۰

فقط خط اخم بین دو ابرو

+۱۹۰۰۰۰

رفع خطوط گردن

+۴۹۰۰۰۰

رفع خطوط کنار گوش

+۳۴۷۰۰۰

پکیج های پلاسما :

خط خنده + رفع خطوط لب بالا

+۵۴۷۰۰۰

خطوط پیشانی + خط اخم

+۵۳۰۰۰۰

خطوط پنجه کلاغی + لیفت پلک های بالا

+۶۴۷۰۰۰

پلک های بالا + پلک پایین + پنجه کلاغی

+۸۹۷۰۰۰

پلکهای بالا + پلک پایین

+۶۹۷۰۰۰