جستجو

دستگاه الکترولیز

دستگاه الکترولیز

الکترولیز (Electrolyze) روشی برای از بین بردن موهای زائد است که در آن، ریشه مو به وسیله جریان الکتریکی تخریب می‌شود. الکترولیز (Electrolyze) برای از بین بردن موهای زائد سفید بسیار موثر است. در این روش، سوزن خیلی نازکی به مجرای فولیکول مو وارد می‌‌شود و به سمت فولیکول پیش می‌‌رود تا به ریشه‌ی مو برسد. سپس جریان الکتریکی از طریق سوزن عبور و ریشه را تخریب می‌‌کند و مو را از بین می‌برد و به این ترتیب، مو به راحتی برداشته می‌‌شود. امروزه در الکترولیزها، جریان الکتریکی با فرکانس تعدیل شده‌ی بالا را به کار می‌‌گیرند که مو را با الکتروکوآگولاسیون از بین می‌برد.

از دستگاه الکترولیز (Electrolyze) برای برداشتن خال یا زگیل نیز استفاده می‌شود. در این روش با سوزن خال یا زگیل را با جریان الکتریکی می‌سوزانند.

error: Content is protected !!