جستجو

دستگاه نمسیس

دستگاه نمسیس

بدن انسان از ملکول‌های مختلف تشکیل شده است. ملکول‌های بدن قطب‌های مثبت و منفی دارند و در حالت عادی بدون القا میدان الکتریکی، ملکول‌های بدن به صورت آزاد در جایگاه خود قرار گرفته‌اند. در رادیو فرکانسی ژنراتور مولد RF ، میدان الکتریکی متناوب بین دو الکترود ایجاد می‌کند. در واقع رادیو فرکانسی باعث تغییر قطب مثبت و منفی ملکول‌های بدن می‌گردد به طوریکه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بار در ثانیه باعث تغییر قطب مثبت و منفی ملکول‌های بدن می‌شود.

 

این فرآیند باعث جذب و دفع ملکول‌ها، چرخش ملکول‌ها و در نتیجه باعث اصطکاک ناشی از حرکت ملکول‌ها می‌شود که این اصطکاک ملکولی منجر به تولید سریع گرما به صورت یکنواخت در تمام زمان می‌شود. گرمای اصطکاکی ناشی از حرکت ملکول‌ها در نمسیس باعث افزایش دمای پوست در منطقه هیپودرم تا ۴۰ الی ۴۵ درجه سانتی گراد شده و منفجر به حل شدن چربی‌ها می‌شود. در دستگاه نمسیس (Nemesis) بیمار هم از رادیو فرکانسی و هم از رادیو فرکانسی ترکیبی با وکیوم بهره می‌برد. ترکیب رادیو فرکانسی با وکیوم با افزایش گردش خون، لیپولیز و افزایش جریان لنفاوی درمان لاغری را تسریع می‌کند و در درمان چاقی‌های موضعی یا همان سلولیت موثر است.

 

در RF مونوپلار به علت اینکه هندپیس قطب مثبت بوده و پلیت قطب منفی بوده که در زیر شخص قرار می‌گیرد عمق نفوذ بالاتر بوده و به مراتب موثرتر می‌باشد. در واقع رادیو فرکانسی مونوپلار در دستگاه نمسیس (Nemesis) در هر ۳ لایه پوست قابلیت نفوذ دارد.

error: Content is protected !!