لیست قیمت لیزر مو های زائد آقایان

نام پکیج ها 

قیمت پلاتینیوم

جلسه اولی

با تخفیف ۴۰%

قیمت کندلا جنتل

جلسه اولی

با تخفیف ۱۵%

قیمت کندلا پرویو

جلسه اولی

با تخفیف ۱۵%

صورت کامل

۸۶,۰۰۰

۱۵۱,۰۰۰

۱۹۳,۰۰۰

گردن کامل

۷۸,۰۰۰

۱۳۴,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰

دست کامل

۲۴۹,۰۰۰

۴۲۸,۰۰۰

۵۴۸,۰۰۰

ساعد کامل

۱۲۱,۰۰۰

۲۰۷,۰۰۰

۲۶۶,۰۰۰

سینه کامل

۱۰۴,۰۰۰

۱۷۸,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰

شکم کامل

۱۲۹,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰

۲۸۲,۰۰۰

کمر کامل

۱۹۷,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰

۴۳۲,۰۰۰

میانی بالا

۳۰۰,۰۰۰

۵۱۵,۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰

ساق کامل

۱۸۰,۰۰۰

۳۰۸,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰

پا کامل

۲۸۴,۰۰۰

۴۸۴,۰۰۰

۶۲۲,۰۰۰

ران کامل

۲۰۶,۰۰۰

۳۵۱,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

میانی پایین

۱۸۱,۰۰۰

۳۰۸,۰۰۰

۳۹۷,۰۰۰

نیم تنه پایین

۳۴۴,۰۰۰

۵۸۷,۰۰۰

۷۵۴,۰۰۰

نیم تنه بالا

۳۷۰,۰۰۰

۶۳۴,۰۰۰

۸۱۳,۰۰۰

handsome

۶۹,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰

آنکادر کردن ریش

Jenital

۱۵۳,۰۰۰

۲۶۱,۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰

مایو کامل : مایو + خط مایو + خط باسن

Grace

۲۲۳,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰

۴۸۸,۰۰۰

میانی پایین + خط مایو + زیر بغل

Amazing

۳۷۷,۰۰۰

۶۴۶,۰۰۰

۸۲۸,۰۰۰

سینه کامل + شکم کامل + کمرکامل + بازو (هدیه)

Statly

۲۲۳,۰۰۰

۳۸۱,۰۰۰

۴۸۹,۰۰۰

بیکینی کامل + زیربغل + ساق کامل

Stately

۲۱۸,۰۰۰

۴۰۶,۰۰۰

۵۳۹,۰۰۰

کمر کامل + گردن کامل + زیربغل

attractive

۳۲۲,۰۰۰

۵۵۰,۰۰۰

۷۰۶,۰۰۰

زیر بغل + پاکامل + پشت گردن (هدیه

Supreme

۲۸۴,۰۰۰

۴۸۶,۰۰۰

۶۲۴,۰۰۰

میانی پایین + گردن کامل + زیربغل + بازو + خط مایو

Shaply

۵۹۷,۰۰۰

۱,۰۲۲,۰۰۰

۱,۳۱۱,۰۰۰

میانی بالا + گردن کامل + بازو + زیر بغل + گونه + مایو کامل

Gentle

۴۴۶,۰۰۰

۷۶۳,۰۰۰

۹۷۹,۰۰۰

دست کامل + پا کامل

Gallant

۱۲۹,۰۰۰

۲۲۱,۰۰۰

۲۸۳,۰۰۰

کتف + بازو + بالای سینه + زیر بغل + گودی کمر

نکات مهم در پیش خرید و انجام خدمات لیزر موهای زائد

  1. نتیجه‌گیری لیزر موهای زائد بیش از ۷۰ درصد نیست که آن هم بستگی به مو و پوستتان دارد.
  2. نتیجه‌گیری ها در بدن‌های مختلف و ژنتیک‌های مختلف متفاوت هست حتی دو خواهر امکان نتیجه‌گیری مشابه ندارند.
  3. انتخاب دستگاه با خود متقاضی است و مرکز مسؤولیتی در این باره ندارد.
  4. توالی جلسات و رعایت زمانبندی انجام کار باعث نتیجه‌گیری خواهد شد و عدم رعایت آن باعث برگشت موها می‌شود.
  5. استفاده از هر گونه دارو مخصوصا داروهای هورمونی و گروه ویتامین‌ها باعث عدم نتیجه‌گیری خواهد شد.
  6. افرادی که موی بدنشان  و رشد موهای بدنشان کم است و یا حالت کرکی دارد بهتر است لیزر انجام ندهند.
  7. لیزر موهای زائد برای موهای سفید و بور و نتیجه نمی‌دهد.
  8. عودت وجه جلسات انجام شده امکان‌پذیر نیست.
  9. عودت وجه جلسات انجام نشده، از پیش خرید‌ها خارج شده و بصورت تک جلسه محاسبه گردیده و عودت می‌گردد.