جستجو

قیمت لیزر موهای زائد کل بدن آقایان

لیست قیمت‌های نواحی ترکیبی آقایان (پکیج‌ها)

 

نام پکیج‌ها

قیمت جمع نواحی

قیمت پکیج با تخفیف اولیه (تومان)

صورت کامل

۱۷۵,۵۰۰

۱۳۰,۰۰۰

گردن کامل

۱۳۰,۰۰۰

۱۱۷,۰۰۰

دست کامل

۴۲۶,۴۰۰

۳۷۷,۰۰۰

ساعد کامل

۲۲۱,۰۰۰

۱۸۲,۰۰۰

سینه کامل

۱۵۶,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰

شکم کامل

۳۳۶,۷۰۰

۱۹۴,۰۰۰

کمر کامل

۳۷۵,۷۰۰

۲۹۸,۰۰۰

میانی بالا

۸۶۸,۴۰۰

۴۵۵,۰۰۰

ساق کامل

۳۲۵,۰۰۰

۲۷۲,۰۰۰

پا کامل

۸۰۶,۰۰۰

۴۲۹,۰۰۰

ران کامل

۴۸۱,۰۰۰

۳۱۱,۰۰۰

میانی پایین

۴۴۰,۷۰۰

۲۷۳,۰۰۰

نیم تنه پایین

۱,۲۴۶,۷۰۰

۵۲۰,۰۰۰

نیم تنه بالا

۱,۴۲۴,۸۰۰

۵۶۰,۰۰۰

handsome

آنکادر کردن ریش

۱۳۰,۰۰۰

۱۰۴,۰۰۰

Jenital

مایو کامل : مایو + خط مایو + خط باسن

۴۱۴,۷۰۰

۲۳۲,۰۰۰

Grace

میانی پایین + خط مایو + زیر بغل

۶۴۷,۴۰۰

۳۳۷,۰۰۰

Amazing

سینه کامل + شکم کامل + کمرکامل + بازو (هدیه)

۹۸۴,۱۰۰

۵۷۱,۰۰۰

Statly

کمر کامل + گردن کامل + زیربغل

۵۹۵,۴۰۰

۳۳۷,۰۰۰

attractive

زیر بغل + پاکامل + پشت گردن (هدیه)

۹۶۰,۷۰۰

۴۸۷,۰۰۰

Supreme

میانی پایین + گردن کامل + زیربغل + بازو + خط مایو

۸۹۳,۱۰۰

۴۳۰,۰۰۰

Shaply

میانی بالا + گردن کامل + بازو + زیر بغل + گونه + مایو کامل

۱,۶۶۴,۰۰۰

۹۰۴,۰۰۰

Gentle

دست کامل + پا کامل

۱,۲۳۲,۴۰۰

۶۷۵,۰۰۰

Gallant

کتف + بازو + بالای سینه + زیر بغل + گودی کمر

۴۹۱,۴۰۰

۱۹۵,۰۰۰

 

قیمت های فوق با تخفیف فقط برای یک جلسه است و درصورت پیش خرید جلسات بیشتر تخفیفات جذاب تری وجود دارد

 

نکات مهم در پیش خرید و انجام خدمات لیزر موهای زائد

  1. نتیجه‌گیری لیزر موهای زائد بیش از ۷۰ درصد نیست که آن هم بستگی به مو و پوستتان دارد.
  2. نتیجه‌گیری ها در بدن‌های مختلف و ژنتیک‌های مختلف متفاوت هست حتی دو خواهر امکان نتیجه‌گیری مشابه ندارند.
  3. انتخاب دستگاه با خود متقاضی است و مرکز مسؤولیتی در این باره ندارد.
  4. توالی جلسات و رعایت زمانبندی انجام کار باعث نتیجه‌گیری خواهد شد و عدم رعایت آن باعث برگشت موها می‌شود.
  5. استفاده از هر گونه دارو مخصوصا داروهای هورمونی و گروه ویتامین‌ها باعث عدم نتیجه‌گیری خواهد شد.
  6. افرادی که موی بدنشان  و رشد موهای بدنشان کم است و یا حالت کرکی دارد بهتر است لیزر انجام ندهند.
  7. لیزر موهای زائد برای موهای سفید و بور و نتیجه نمی‌دهد.
  8. عودت وجه جلسات انجام شده امکان‌پذیر نیست.
  9. عودت وجه جلسات انجام نشده، از پیش خرید‌ها خارج شده و بصورت تک جلسه محاسبه گردیده و عودت می‌گردد.
error: Content is protected !!