جستجو

تعیین تیپ پوستی

دسامبر 6, 2020

رفع موهای زائد توسط لیزر، با هدف گرفتن ماده‌ای در پوست بنام ملانین، که مسئولیت رنگدانه‌ها در مو را بر عهده دارند، عمل می‌کند. هر چه مو تیره‌تر باشد تجمع و تمرکز ملانین در پوست بالاتر خواهد بود. تعیین تیپ پوستی

با این حال، ملانین مسئولیت رنگدانه‌های پوست را نیزبرعهده دارد که ملانین اپیدرمی، نامیده می‌شوند. میلانین یک نوع رنگدانه است که تعیین کننده رنگ پوست انسان است. تنوع رنگ پوست انسان‌ها، از سفید روشن تا سیاه تاریک، به مقدار میلانین در پوست ربط دارد. میلانین در پوست‌های روشن و سفید کم است و هر قدر مقدار میلانین بیشتر شود، رنگ پوست تیره تر می‌شود. برای بدست آوردن نتیجه بهتر از لیزر موهای زائد، شناختن تیپ پوست الازمی است.

تعیین تیپ پوستی
تعیین تیپ پوستی

به طور کلی ۶ نوع تیپ پوستی وجود دارد که هرکدام جهت رفع موهای زائد نیاز به استفاده از یک نوع اشعه مناسب دارد تا اثر بخشی بیشتری داشته باشد.

 

تیپ پوستی ۱

رنگ پوست سفید گچی، موهای بور یا قرمز، چشم‌ها آبی روشن، این پوست در مقابل آفتاب می‌سوزد و نباید آفتاب بگیرد چون برنزه نمی‌شود. برای این تیپ پوست بهترین انتخاب لیزر الکساندرایت می‌باشد، لیزر دایود انتخاب مناسب است، لیزر آی پی ال انتخاب نامناسب و لیزر ان-دی-یاگ انتخاب کاملا غلطی است.

 

تیپ پوستی ۲

رنگ پوست سفید، موها بور یا قرمز، چشم‌ها آبی، سبز یا عسلی، معمولا در مقابل آفتاب می‌سوزد و کمی برنزه می‌شود. برای این تیپ پوست انتخاب لیزر الکساندرایت و دایود مناسب است، لیزر آی پی ال انتخاب نامناسب و لیزر ان-دی-یاگ انتخاب کاملا غلطی است.

 

تیپ پوستی ۳

رنگ پوست گندمی، موها و چشم ها هر رنگی می‌تواند باشد، گاهی مقابل آفتاب دچار سوختگی خفیف می‌شود و معمولا برنزه می‌شود. برای این تیپ پوست انتخاب لیزر الکساندرایت و دایود مناسب است، لیزر آی پی ال انتخاب نامناسب و لیزر ان-دی-یاگ انتخاب کاملا غلطی است.

 

تیپ پوستی ۴

رنگ پوست سبزه روشن یا مدیترانه‌ای، رنگ مو و چشم‌ها تیره، به ندرت مقابل آفتاب می‌سوزند و به خوبی برنزه می‌شود. برای این تیپ پوست بهترین انتخاب لیزر دایود می‌باشد، لیزر الکساندرایت انتخاب مناسب است، انتخاب لیزر ان-دی-یاگ نامناسب و لیزر آی پی ال انتخاب کاملا غلطی است.

 

تیپ پوستی ۵

رنگ پوست سبزه تیره خاورمیانه‌ای، رنگ موها و چشم‌ها تیره، به راحتی آفتاب می گیرد و برنزه می‌شود و به ندرت می‌سوزد. برای این تیپ پوست انتخاب لیزر ان-دی-یاگ و دایود مناسب است، لیزر آی پی ال و الکساندرایت انتخاب نامناسب است.

 

تیپ پوستی ۶

رنگ پوست قهوه‌ای بسیار تیره مایل به سیاه، موها و چشم بسیار تیره، در مقابل آفتاب دچار سوختگی نمی‌شود. برای این تیپ پوست بهترین انتخاب لیزر ان-دی-یاگ می‌باشد، لیزر دایود انتخاب مناسب است، لیزر آی پی ال انتخاب نامناسب و لیزر الکساندرایت انتخاب کاملا غلطی است.

 

تیپ پوستیرنگ پوسترنگ مورنگ چشمتوضیحات
۱سفید گچیبور یا قرمزآبی، سبز یا طوسیدر مقابل آفتاب می‌سوزد و برنزه نمی‌شود
۲سفیدقهوه‌ای روشنآبی، سبز یا عسلیدر مقابل آفتاب می‌سوزد و کمی برنزه می‌شود
۳گندمیقهوه‌ای تیرهقهوه‌ایگاهی مقابل آفتاب دچار سوختگی خفیف می‌شود و معمولا برنزه می‌شود
۴سبزه روشن یا مدیترانه ای،مشکیقهوه‌ایبه ندرت مقابل آفتاب می‌سوزند و به خوبی برنزه می‌شود
۵سبزه تیره خاورمیانه ایمشکیقهوه‌ای و مشکیبه راحتی آفتاب می‌گیرد و برنزه می‌شود و به ندرت می‌سوزد
۶قهوه‌ای بسیار تیره مایل به سیاهمشکیمشکیدر مقابل آفتاب دچار سوختگی نمی‌شود

 

برای پیدا کردن تیپ پوستی خود اینجا را کلیک کنید

error: Content is protected !!